2018 SGK İntibak Yasası

Belli senelerde yatırılan primlere ve güne göre emekli olan çalışanların aldıkları maaşlar arasında farklı kriterlere dayanan nedenlerden dolayı ciddi uçurumlar bulunmaktadır. Bunların masaya yatırılması ve maaşlar arasındaki bu farklılıkların uyumlaştırılması sürecine intibak olarak genel anlamıyla isim vermek doğru olacaktır. 2018 yılında her bayram öncesinde ikramiyelerini alan emekliler için intibak yasası konusunda umutları daha da arttığından dolayı detayları, getiri ve götürüleri daha da tartışılır bir hal almıştır. 2018 SGK intibak yasası hakkında merak edilen detaylar arasında en dikkat çekeni ise doğal olarak maaşlara yansıyacak farklardır.

2018 SGK İntibak Yasası Kimleri Kapsar?

SGK tarafından emeklilere duyurulan intibah yasası 2013 yılı itibarıyla takip edilmektedir. Ortalama 5 yıllık süre içerisinde takip ve maaşların kontrolü yapılmakta, düzenlemeler oluşturulmaktadır. Yasa özü itibarıyla ise 2000 yılından sonra emekli olan yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsamaktadır. 2000 yılından önce olunan emeklilikler yasa kapsamında değerlendirilmemektedir.

2018 SGK İntibak Yasasının Beklenen Maaş Yansımaları Nelerdir?

2018 yılının ikinci yarısında anlaşılan rakamlar ve enflasyon yansımaları gözden geçirildiğinde emekliler ortalama %6-7 bandında bir maaş artışı ile karşılaşmıştır. 2018 SGK intibak yasası ile yeniden maaş hesaplamaları yoluna gidileceğinden dolayı belli faktörler ışığında belirlenmekle birlikte ortalama 50-350 TL arasında bir maaş zammı beklenmektedir.

2018 SGK İntibak Yasası Hangi Kurum Tarafından Takip Edilmektedir?

SGK tarafından düzenlemesi ve takibi yapılan yasanın Anayasa Mahkemesi, TBMM ve Türkiye Emekliler Derneği’nin nezdinde takibi yapılmaktadır. En son olarak da Avrupa İnsan Hakları mahkemesine de başvurusu yapılan konu için çok yönlü olarak çalışmaları farklı birimler tarafından yapılmaktadır. Emekliler ise aynı şartlarda çalıştıkları kişiler ile farklı maaş almanın adaletsiz olduğunu savunmaktadır.

SGK Online: