İsteğe Bağlı Sigortalılık Koşulları Nelerdir?

Herhangi bir kurumda çalışmadan, vergi levhası sahibi olmadan veya çiftçilik benzeri bir işlem yapmadan da sigortalı olma şansı bulunmaktadır. Zorunluluk olarak algılanan sigorta işlemlerinin gönüllülük esasına göre yapılması isteğe bağlı sigortalılık olarak adlandırılmaktadır. Bu sigortadan yararlanabilmeyi isteyen kişilerin öncelikle isteğe bağlı sigortalılık koşulları nelerdir? sorusuna cevap bulmaları gerekir. Temel anlamda ise sigorta yatırmak isteyen kişiden beklenen şartların başında çalışmıyor veya emeklilik nedeniyle herhangi bir maaş almıyor olması gelmektedir.

Herkes İsteğe Bağlı Sigorta Yaptırabilir Mi?

İlk ve temel koşul olarak isteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen kişinin Türk vatandaşı olması gerekir. Ek olarak ise 5510 sayılı kanun nezdinde zorunlu olarak sigortalı olmasını gerektirecek herhangi bir işte çalışıyor olmaması şartı da aranır. Sigortalı olarak çalışıyor olanların ise bu sigortadan yararlanabilmesi için bir ay içerisinde 30 günden az çalışması ya da tam zamanlı çalışmış olmaması durumlarına bakılır. 18 yaşını doldurmamış kişiler de bu haktan yararlanamayanlar sınıfına girer.

İsteğe Bağlı Sigorta İçin Ne Yapmak Gerekir?

Belirtilen şartları taşıyan bir kişinin isteğe bağlı sigorta yaptırmaya karar vermesi halinde yapması gereken şey öncelikle talebini belirtir bir dilekçe yazmaktır. Bu dilekçe ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidildiğinde başvurunuz nezdinde işlemleriniz gerçekleştirilmektedir.

İsteğe Bağlı Olarak Hangi Sigortalar Ödenebilir?

İsteğe bağlı sigorta ödemek isteyen kişiler sadece belli prim kolları üzerinden işlem yapabilirler. Bunların başlıcaları isteğe bağlı 4b (yani Bağkur), yine aynı şekilde Ek 5 olarak adlandırılan tarım sigortasıdır. Tarım sigortaları 4A sınıfında değerlendirilmektedir. Ev hanımları da isteğe bağlı olarak sigorta yatırabilmektedirler. Emekli sandığında belli bir süreyi tamamlayanlar da yine gereken prime ulaşıncaya kadar bu kol üzerinden prim ödeyebilirler.

SGK Online: