Kıdem Tazminatı Almak İçin Dilekçe Nasıl Yazılır?

Kıdem tazminatı işçiye devlet tarafından verilmiş olan bir haktır. Eski yıllarda SSK adı ile anılan şimdilerde ise SGK adı verilen yasa ile işçi hakları kanunlar ile belirlenmiştir. İşçiler işveren tarafından işten çıkarıldıklarında, evlilik nedeniyle, hastalık nedeniyle ve askerlik nedeniyle kendi istekleri ile işten çıktıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Ancak kıdem tazminatı almak için dilekçe nasıl yazılır konusu için örnek bir matbu yoktur.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatının alınması, kendi isteği ile işten ayrılan işçiler için bir takım koşullara bağlıdır. Kıdem tazminatı alınması için dilekçede işten ayrılma sebebinin yazılması gerekecektir. Kişiler bu dilekçeleri kendileri yazabilecekleri gibi iş avukatlarından da yardım alabilirler.

Evlilik Ve Doğum Nedeni İle Kıdem Tazminatı Alma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İşyerin de işçi olarak çalışmakta iken evlenen bir bayanın kıdem tazminatı almak için yazacağı dilekçede “….. tarihinde evlenmem sebebiyle işten ayrılmak zorunda kaldım” ibaresi kullanılmalıdır. Kadın işçi dilekçenin eki olarak kuruma evlilik cüzdanındaki evlenme tarihini belirten sayfanın fotokopisini de ibraz etmelidir. Doğum sebebi ile de işten ayrılmaz zorunda kalan kadın işçi aynı şekilde dilekçe yazmalıdır.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma Ve Kıdem Tazminatı Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Askere gitmek için işten ayrılmak zorunda kalan işçilerin kıdem tazminatı almak için yazacakları dilekçede “….. tarihinden itibaren çalışmış olduğum, ….. işletmeden, ….. tarihinde askerlik görevim nedeniyle ayrılmak zorunda kaldım” ibaresinin bulunması gerekmektedir. Bazı iş yerleri askere gidecek işçileri için kıdem tazminatı dilekçesine gerek görmeden, muhasebe kayıtlarına işten ayrılış sebebini askerlik sebebiyle diye bildirirken, bazı işletmeler bu detayı atlamaktadır. Bu sebeple askerlik görevi sebebi ile işten ayrılmalarda da dilekçe yazmak gerekli olmaktadır.

SGK Online: