Kobi Nedir ? 2018 Kosgeb Kobi Tanımı

Kobi Nedir, 2018 Düzenlemesinde Neler Yer Almaktadır?

Özel sektör belli başlı dinamikler ile ayakta durur. Bu dinamiklerin içinde en önemlileri, elbette ki üreten, ticaret yapan, parayı ekonomi unsurları arasında döndürmeyi sağlayan kuruluşlardır. KOBİ, yani küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bu işletmelerde çalışanlar için yaratılan istihdamlar olsun, yapılan işlerin niteliğine göre ortaya konan değerler olsun dikkat çeker. Elbette ki devlet de bu değerlerin yaratılması ve işletmelerin kendilerini en iyi şekilde çekip çevirebilmeleri noktasında bir takım program ve destekler ortaya koyar. 2018 yılında da çeşitli düzenlemeler ortaya konmakta, halen daha bu düzenlemelerden fayda sağlanabilmektedir.

Teşviklerden Yararlanmak için KOBİ Olma Şartları

Devletin ortaya koyduğu pek çok teşvik programı KOBİ’lere yöneliktir. Bu nedenle de KOBİ olma şartlarını bilmek gerekir. 9617 sayılı bakanlar kurulu kararı, KOBİ’leri şu şekilde sınırlar;

  • Senelik çalışan eleman sayısının 250’nin altında olması
  • Senelik hasılat ya da satışların en fazla 125 milyon TL olması

KOBİ’ler Kaça Ayrılır?

İşletmelerin senelik hasılat ya da satışlarına göre KOBİ’ler 3’e ayrılır.

  • Mikro (3 Milyon TL)
  • Küçük (25 Milyon TL)
  • Orta (125 Milyon TL)

KOBİ’ler için Teşvikler Nelerdir?

İşletmeler için gerek devlet, gerek ise bankalar çeşitli hibe ve destekleri ortaya koyarlar. 2017’de olduğu gibi, 2018 yılında da bu teşvikler, hibe ve krediler öne çıkmıştır. 2019 yılının programında da yine aynı şekilde söz konusu teşviklerin olması beklenmektedir.

Eleman istihdamında hibe ve krediler, nitelikli eleman destekleri, makine alımlarında teşvikler, yeni ürün ve model geliştirilebilmesi için proje destekleri ve daha birçok unsur KOBİ’ler için uygulanmaktadır ve uygulanacaktır. Burada önemli olan, işletmenin yapısı, ihtiyaçları ve içinde yer aldığı sektördür.

ssk: