SGK Prim Ödeme Miktarı Ne Kadardır?

İş Kanunu ve ülkemizdeki yasalar gereğince emekli olabilmek ve diğer sosyal haklardan yararlanabilmek adına SGK primi yatırılması gerekmektedir. Bu primler çalışan olunması halinde işveren tarafından, isteğe bağlı olması durumunda ise kişinin kendisi tarafından ödenir. Ödenecek primler 30 gün yani bir aylık sürece karşılık olarak yenileyen bir düzende ilerler. Ödemelerin hesaplanmasında ise genel anlamda baz alınan rakamlar brüt asgari ücret tutarı da dahil olmak üzere belli başlı faktörlerden oluşur. Bu nedenle sgk prim ödemeleri ne kadardır?, nasıl hesaplanır? tarzındaki sorular merak edilmektedir.

İşverenin Ödediği Primin Hesaplanması

Bahsedildiği üzere SGK primleri her yıl açıklanan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2018 yılı için ilan edilen brüt asgari ücret tutarı ise 2029,50 TL’dir. İşveren ve isteğe bağlı olması halinde kişi tarafından ödenen primler ayrı ayrı hesaplanmaktadır. İşveren açısından hesaplamalarda etkili olan kalemler stopaj ve primden oluşur. Bu rakam üzerinden yatırıldığı takdirde asgari ücret ile çalışan bir eleman için işveren 122 TL stopaj, 660 TL sigorta primi olmak üzere toplamda 782 TL prim bedeli ödemek zorundadır.

İsteğe Bağlı Ödenen Sigorta Primleri Nasıl Hesaplanır?

Herhangi bir yerde çalışmadan veya tam zamanlı olarak faaliyette bulunmayan, prim doldurması gereken, tarım çalışanı olan kişiler bazı şartları sağlamaları halinde kendileri sigorta primlerini yatırabilirler. Yatırılan sigortanın hangi kanal üzerinden yapıldığına göre belirlenmiş çeşitli prim ödemeleri mevcuttur. Tarım sigortası ödemek isteyenler için 583 TL, isteğe bağlı Bağkur ödemesi için 649 TL ve ev hanımlarının primleri ise 541 TL olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde primlerin aylık bazda ödemeleri yapılarak tüm sosyal, sağlık ve emeklilik haklarından yararlanmak mümkün hale gelmiştir.

SGK Online: